gedezja a kartografia

Czym różni się geodezja od kartografii?

Geodezja i kartografia to dwie podobne dziedziny, ale pomiędzy nimi istnieje dużo różnic. Są ze sobą powiązane i to jest najprawdopodobniej przyczyną mylenia ich przez osoby niezorientowane. Wiążą się z tworzeniem map i określaniem specyfiki terenu. Mogą być bardzo istotne, jeśli chodzi o budownictwo oraz obsługę nieruchomości.

Geodezja – co to takiego?

Obie dziedziny mają dużo cech wspólnych i często występują razem np. w ramach usług świadczonych przez firmy, ale można je z łatwością sprecyzować i odróżnić. Geodezja we Wrocławiu to szerokie spektrum działań prowadzonych w terenie. Chodzi o pomiary prowadzone na obszarach fizycznie istniejących, na przykład w danym mieście czy kraju. 

Na podstawie pomiarów geodezyjnych prowadzi się różne dalsze prace. Pomiary i ocena gruntu pozwalają wykonać mapę danego terenu lub dokonać transakcji odnośnie danej nieruchomości. Usługi geodezyjne są niezbędne, jeśli ma powstać projekt dotyczący zagospodarowania terenu lub nowego budynku na danym obszarze.

Czym zajmuje się kartografia?

Na podstawie pomiarów dokonanych przez geodetów mogą powstać różnego rodzaju mapy, np. cyfrowe lub numeryczne. Kartografia dotyczy właśnie sporządzania map, co jednak odbywa się w ścislej współpracy ze specjalistami od geodezji. Nic dziwnego, że usługi te często się ze sobą łączą, w ten sposób powstają np. mapy geodezyjne we Wrocławiu

Wspomniane mapy są niezbędne do stworzenia i wdrożenia projektu np. nowego budynku lub zagospodarowania nieruchomości. Kartografia w dzisiejszych czasach jest rozbudowaną dziedziną, która w pełni korzysta ze zdobyczy technologicznych. Używane są komputery i oczywiście odpowiednie oprogramowanie. 

Nowoczesna geodezja i kartografia – komu zlecić usługę?

Specjaliści od geodezji i kartografii podejmują zlecenia dotyczące np. branży budowlanej. Świadczą usługi geodezyjne związane z prowadzeniem prac budowlanych lub innych w zakresie gospodarki nieruchomościami. Mogą przeprowadzić na bieżąco pomiary i na ich podstawie sporządzić aktualne mapy o określonym typie.

Podsumowując, geodezja i kartografia nie są pojęciami synonimicznymi, ale powiązanymi ze sobą z uwagi na to, że obie dotyczą zarządzania nieruchomościami i sporządzania map na podstawie pomiarów.

Dodaj komentarz