przewoznik międzynarodowy

Jakie dokumenty musi okazywać przewoźnik międzynarodowy na granicach UE?

Przewóz towarów międzynarodowy na terenie Unii Europejskiej stał się w obecnych czasach coraz bardziej istotnym sektorem gospodarki. W związku z tym przewoźnicy, zarówno ci przewodzący towary w ramach tzw. transportu kabotażowego, jak i ci realizujący przewozy na większe odległości, muszą spełnić wiele wymogów formalnych. Wymagane dokumenty na granicach UE odgrywają kluczową rolę w sprawnym funkcjonowaniu tego rynku. Poniżej omówimy, jakie dokumenty należy okazać przy przekraczaniu granic Unii Europejskiej oraz wewnątrz jej obszaru.

Dokumenty przy przekraczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej

Przy przekraczaniu granic zewnętrznych Unii Europejskiej, przewoźnicy muszą okazać szereg niezbędnych dokumentów. Wśród nich znajdują się przede wszystkim ważne paszporty, kierowców, jak również pozostałych członków załogi (w przypadku gdy w skład załogi wchodzi więcej osób niż tylko kierowca). Ponadto kluczowe znaczenie mają także dokumenty potwierdzające zakres ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej oraz dokumenty pojazdu.

Dokumenty wewnątrz Unii Europejskiej

W przypadku spedycji ze Śląska realizowanej wewnątrz obszaru Unii Europejskiej, przewoźnicy również muszą posiadać odpowiednie dokumenty. Te obejmują przede wszystkim ważne dowody osobiste lub paszporty kierowców. Ponadto wymagane są też dokumenty potwierdzające posiadanie ubezpieczenia OC, karty pojazdu oraz tarczę OSP. Ważne jednak jest to, że na terenie UE szczególną rolę odgrywają tzw. dokumenty celne i podatkowe. Jednym z nich jest CMR – międzynarodowy list przewozowy, który powinien zawierać informacje o nadawcy, odbiorcy, przewoźniku, towarze oraz jego wartości.

Dodatkowe dokumenty

W niektórych przypadkach przewoźnicy mogą być zobowiązani do okazania dodatkowych dokumentów. Zależy to od rodzaju przewożonych towarów. Przykładowo, przy przewozie materiałów niebezpiecznych (ADR) wymagana jest odpowiednia dokumentacja ADR, zawierająca informacje o rodzaju przewożonego materiału, jego ilości oraz ewentualnych środkach ostrożności. Przy przewozie zwierząt konieczne jest posiadanie paszportów lub innych dokumentów potwierdzających zdrowie zwierząt oraz pochodzenie. W przypadku przewozu roślin lub produktów roślinnych wymagane są także certyfikaty fitosanitarne.

Dodaj komentarz