kiedy strzykawki szklane zamiast plastikowych

Strzykawki szklane – kiedy sprawdzą się lepiej niż plastikowe?

Chociaż plastikowe strzykawki są szeroko stosowane ze względu na wygodę i opłacalność, te wykonane ze szkła oferują wyraźne zalety, które czynią je lepszymi w niektórych sytuacjach laboratoryjnych i medycznych. Kiedy są one stosowane zamiast ich plastikowych odpowiedników?

Kompatybilność chemiczna

Przede wszystkim strzykawki szklane są chemicznie obojętne i nie reagują z większością rozpuszczalników, kwasów ani zasad. Dzięki temu idealnie nadają się do obsługi agresywnych lub żrących substancji chemicznych, które mogą uszkodzić plastikowe strzykawki. Szkło nie wchłania ani nie wypłukuje substancji chemicznych, co gwarantuje, że próbki pozostaną czyste i niezanieczyszczone. Ma to kluczowe znaczenie w zastosowaniach analitycznych, gdzie interakcje chemiczne z materiałem strzykawki mogą mieć wpływ na wyniki.

Precyzja i dokładność

Szklane strzykawki często mają dokładniejsze znaczniki kalibracji i płynniejsze ruchy tłoka, co pozwala na dokładniejszy pomiar i dozowanie płynów. Ta precyzja jest niezbędna w zastosowaniach takich jak badania farmaceutyczne i analizy chemiczne. Stała wydajność szklanych strzykawek zapewnia powtarzalność wyników eksperymentów, co jest ważne dla zachowania precyzji prowadzonych badań.

Sterylność i możliwość ponownego użycia

Szklane strzykawki można sterylizować w autoklawie lub innymi metodami wysokotemperaturowymi bez deformacji. Dzięki temu nadają się do zastosowań wymagających ścisłej sterylności, przykładowo w mikrobiologii i medycynie. Możliwość sterylizacji i ponownego użycia szklanych strzykawek zmniejsza ilość odpadów i może być bardziej ekonomiczna w dłuższej perspektywie, szczególnie w miejscach, gdzie niezbędna jest wysoka częstotliwość stosowania i sterylność.

Postępowanie z substancjami wrażliwymi

W badaniach biologicznych preferowane są szklane strzykawki do pracy z wrażliwymi biomolekułami, takimi jak białka i kwasy nukleinowe. Plastikowe strzykawki mogą czasami powodować adsorpcję lub interakcję z tymi cząsteczkami, wpływając na wyniki eksperymentów. Do opracowywania i testowania leków strzykawki szklane zapewniają wysoki poziom czystości i precyzji, zapewniając, że obsługiwane substancje nie wchodzą w interakcję z materiałem strzykawki.

Widoczność i kontrola

Przezroczystość szkła pozwala na łatwą wizualizację zawartości strzykawki, ułatwiając sprawdzenie pod kątem obecności pęcherzyków powietrza, zanieczyszczeń czy też prawidłowego wymieszania roztworów. Jest to szczególnie przydatne w warunkach klinicznych i badawczych, gdzie konieczna jest precyzyjna obserwacja zawartości.

Dodaj komentarz