Wystawa Wojciecha Brewki

Zwierzęta skazane na koniec. Wystawa „HOPE” Wojciecha Brewki

Niedźwiedź brunatny, łoś, ryś, wróbel – już w niedalekiej przyszłości mogą to być słowa równie egzotyczne jak nazwy gatunków dinozaurów. To zwierzęta skazane na zagładę. Brutalna działalność człowieka i lekceważenie równowagi naturalnej może doprowadzić do unicestwienia w Polsce ok. dwóch tysięcy gatunków zwierząt. Wystawa HOPE jest artystycznym apelem o opamiętanie.

Najnowszy zbiór prac Wojciecha Brewki zostanie zaprezentowany w Galerii Andels Art

w Hotelu Vienna House Andel’s w Łodzi. To wystawa szczególna, gdyż zaangażowanie artysty ma tu nie tylko charakter twórczy, ale jest przede wszystkim bardzo emocjonalną prezentacją dramatycznej sytuacji wybranych ginących gatunków zwierząt. Zabijanie dla zysku lub przyjemności oraz krótkowzroczność człowieka powodująca dewastację środowiska naturalnego, doprowadziły do sytuacji, w której tylko radykalne decyzje są w stanie uratować ostatnich przedstawicieli setek gatunków. Tytułowa nadzieja wypływa z przeświadczenia, że im więcej wiemy, tym więcej możemy. Artysta zaprasza nas zarówno na niezwykłe wydarzenie artystyczne, jak i do społecznej aktywności na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Prezentacja HOPE to ten wymiar sztuki, w którym staje się ona narzędziem do naprawiania świata, w dosłownym tego słowa znaczeniu. Można powiedzieć, że wystawa ta jest artystyczną arką, do której malarz wprowadza wybrane zwierzęta, w nadziei, że uda im się przetrwać potop ludzkiego niszczycielstwa.

Wydarzeniem poprzedzającym wystawę  w Łodzi są interdyscyplinarne warsztaty „Zmalowani” w warszawskiej galerii officyna art & design. Wojciech Brewka wraz z Michałem Mąką zapraszają na freestyle’owe malowanie. Każdy, kto przyniesie ze sobą materiały malarskie, weźmie udział we wspólnym tworzeniu. Tematem będą oczywiście zagrożone zwierzęta. Przybyłych twórców wesprze warsztatowo Basia Kozaczkiewicz, a pracy malarskiej towarzyszyć będzie autorska muzyka Marcina Steczkowskiego. Tego wieczoru będzie też można obejrzeć część obrazów, które wyjadą na wystawę do Łodzi.

Wojciech Brewka – urodził się w 1980 r. W Kaliszu. Ukończył prawo, ale jako pracę i styl życia wybrał malarstwo, w bardzo szerokim zakresie: malarstwo sztalugowe, wielkoformatowe i w przestrzeni publicznej. Jego prace prezentowane były na kilku wystawach indywidualnych i kilkudziesięciu zbiorowych. W 2015 r. założył w Warszawie galerię sztuki officyna art & design, a dwa lata później Stowarzyszenie PROPAGANDA SZTUKI. Jest pomysłodawcą Dziedzińca Kulturalnego Jerozolimskie 107 oraz dyrektorem programowym Festiwalu Przenikania. Angażuje się w różnorodne akcje społeczne i charytatywne, także na rzecz zwierząt.

Wystawa „HOPE” Wojciecha Brewki

W sierpniu 2019 roku, wraz ze Stowarzyszeniem PROPAGANDA SZTUKI, zorganizował w rodzinnym mieście artystyczny performans, którego celem było propagowanie wiedzy nt. konieczności ochrony orangutanów, ginących w wyniku wycinania przez człowieka lasów deszczowych.

Freestyle „Zmalowani” – 21 listopada 2019 r., godz. 18.00,

Galeria officyna art & design, Al. Jerozolimskie 107, Warszawa

Wernisaż wystawy „HOPE” – 3 grudnia 2019 r.,  godz. 19:00,

Hotel Vienna House Andel’s Łódź

Dodaj komentarz